Lojalitet i världsklass

Det här är bara en stöd-sida för oss som redigerar hemsidan,
så vi gör på samma sätt när vi är flera som uppdaterar inläggen i Kunskapsbanken.

Så när du gör en ny artikel för kunskapsbanken,
lägg den näst högst i listan av undersidor.
(Denna här sidan får ligga kvar överst.)

En annan liten notering. När vi får dokumentet från Big Care som de vill lägga in som artikel så specificerar de H2 och H3 på rubrikerna. Fast hos oss i koden blir det h3 och h4. Kan vara bra att känna till, men går att gissa sig till också om man kollar lite mer noga.

En annan liten notering. När vi på samlingssidan Kunskapsbanken lägger in nya artiklar så kolla mest att båda kolumnerna är ungefär jämna. Tanken är att senaste inlägget ska läggas i den vänstra kolumnen. Om vänstra kolumnen börjar bli för lång, så ta det näst senaste inlägget och flytta den till att ligga överst i högra kolumnen och sen lägg in senaste i vänstra.
Det gör inget att artiklarna inte riktigt alltid hamnar i rätt ordning. Bara att man har de senaste artiklarna upptill, och gamla artiklar nertill, och kolumnerna ungefär lika långa.

(gjord av L8)